Hoe zit het met de Maansteen in het Rijksmuseum?


In 2006 vond er in het Rijksmuseum een tentoonstelling plaats, genaamd 'Fly me to the Moon'.
Tijdens deze tentoonstelling werd een steen tentoongesteld die door Willem Drees Jr. is aangeboden aan het Rijksmuseum (zie hiernaast). Deze steen zou zijn meegenomen naar de aarde door de eerste bemande maanmissie in 1969 met de Apollo 11. Datzelfde jaar bezochten de astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin en Michael Collins, Nederland. Bij deze gelegenheid zou deze maansteen aangeboden zijn aan voormalig premier Drees Sr. door de Amerikaanse ambassadeur als eerbetoon. Later is het object gedoneerd aan het rijksmuseum.
Na visuele inspectie door maanwetenschappers is er twijfel ontstaan over de echtheid van de maansteen. In het polygoonfilmpje (zie hieronder) over het bezoek van de astronauten wordt er ook niet over stenen gerept. To be continued.....


Update 28 september 2017: Inmiddels is al jaren geleden vast komen te staan dat de steen niet van de Maan afkomstig is. Vooral door inzet van de Maanwetenschapper Wim van Westrenen van de VU Universiteit te Amsterdam. Het blijft een mysterie hoe, wanneer, waarom en onder welke omstandigheden de Amerikaanse ambassadeur deze steen heeft overhandigd aan de toenmalige Premier Drees.
Op dit moment is er een tentoonstelling in de Delftse Prinsenhof over vaderlandse relieken genaamd DNA van Nederland. Vaderlandse relieken zijn objecten die bewaard of gekoesterd worden vanwege de connectie met een belangrijk persoon uit de geschiedenis van Nederland. En raad eens welk reliek er ook wordt tentoongesteld? Juist, de illustere Maansteen van Drees! Meer hierover op Nu.nl!

Popular Posts