De laatste Space Shuttle: Atlantis terug op Aarde

Space Shuttle Atlantis heeft haar laatste vlucht volbracht. Na 33 ruimtevluchten en een mileage van 202 miljoen km (van hier naar de zon is slechts zo'n 150 miljoen km) stond Atlantis voor de laatste keer stil na een ruimtevlucht. Atlantis werd gebouwd na de ruimteveren Enterprise, Challenger en Columbia en had haar eerste vlucht in oktober 1985. Door de opgebouwde ervaring in de bouw van de space shuttles werd Atlantis in de helft van de tijd gebouwd dan voor Columbia het geval was. Ook werd een gewichtsbesparing bereikt van zo'n 3000 kg (op een mass van 71000 kg). Space Shuttle Atlantis blijft nu voorgoed op het Kennedy Space Center en wordt tentoongesteld in het museum aldaar.

Popular Posts